Panayiotis Fotiadis in his 1st tv appearance "Ora gia ola" (Part 1)

Panayiotis Fotiadis in his 1st tv appearance "Ora gia ola" (Part 2)

Panayiotis Fotiadis at "Aroma Elladas" (Part 1)

Panayiotis Fotiadis at "Aroma Elladas" (Part 2)

Yiotis Fotiadis to Maria Bekatorou 1st part

Yiotis Fotiadis to Maria Bekatorou 2nd part

Nikos Moutsinas comments Yiotis Fotiadis

Comments of Radio Arvila for Yiotis Fotiadis

Yiotis Fotiadis-It's Christmas time[KANE MOU LIKE] 21/12/2016

Nikos Moutsinas comments Yiotis Fotiadis in [Kane mou like]

Yiotis Fotiadis to Mary Saatsaki at ALERT TV 30/3/2019

Yiotis Fotiadis to Alexandros Petridis at HIGH TV 10/10/2019

Υiotis Fotiadis on the Greek products show at New Epsilon

Yiotis Fotiadis: He gave an interview to Newspistol Tv and presented his new Single!

Interview to Costas Minaretzis

Yiotis Fotiadis at ''Mary on the rocks'' ALERT TV

Yiotis Fotiadis at ''Mary on the rocks'' HIGH TV

Yiotis Fotiadis at ''Freddo Cappuccino'' HIGH TV

Views: 3

Facebook
YouTube
YouTube
Instagram